TRÆNINGSHÆFTER TIL DIT FAG

Træningsbanden er supplerende engangshæfter til undervisningen i grundskolen. Hæfterne er fyldt med sjov, varieret og relevant træning med et tydeligt fagligt fokus.

Opgaverne er selvinstruerende, og eleverne kan, hvor det er relevant, hente ressourcer som lyd eller film via QR koder. For at scanne QR-koderne anbefaler vi app'en i-nigma til iPhone og Android. Træningsbanden er:

  • GOD OG VARIERET TRÆNING
  • PERFEKT TIL INDIVIDUELT ARBEJDE
  • QR-KODER MED LYD OG FILM
  • OPDATERET I FORHOLD TIL FFM

Jacob Chammon

Jacob er forfatter til Die Deutschbande 1. Han er lærer og skoleleder på Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule i Berlin, og forfatter til Momo's Spätkauf/Berlin.

Jan Bakmand

Jan er forfatter til alle bøgerne i serien Talbanden. Han er lærer i matematik, engelsk, geografi og hjemkundskab. Desuden har han en diplomuddannelse som matematikvejleder.

Jette Rosenberg

Jette Brinkel Rosenberg er forfatter til serierne The English Gang og L'équipe française. Jette har arbejdet som lærer i engelsk og fransk. Hun arbejder nu freelance som forfatter og redaktør.

Poul Rosenberg

Poul er forfatter til Bogstavbanden og Ordbanden. Poul har været lærer i blandt andet dansk og tysk og har udviklet en lang række læremidler til dansk og kulturfag som forfatter og forlagsredaktør.

Dorthe Jørgensen

Dorthe Birgitte Jørgensen er forfatter til Die Deutschbande 2. Hun er lærer gennem mange år og underviser i dansk og tysk.